Předizolovaná potrubí se používají pro bezkanálový rozvod tepla nebo chladu. Polyuretanouvou izolací je určen rozsah dlouhodobých pracovních teplot od -196°C do +142°C, parní systémy do +300°C při životnosti 30 let. Předizolovaný systém se používá pro dálkový rozvod páry, topné vody, topné užitkové vody a k odvodu kondenzátu. Jedná se o sendvičový systém z vrstev izolací, které jsou konstruovány tak, aby zabezpečovaly dodržení maximálních přípustných provozních teplot pro jednotlivé vrstvy. Na médiové potrubí přiléhá kovová kluzná vložka a teprve na ní jsou aplikovány izolační hmoty jako jsou skleněná tkanina, tvrdá minerální vata řezaná do segmentů, PUR pěna - vše je v chráničce z HDPE nebo ze SPIRO.

Zacha trubky předizolované

V základním provedení se nejvíce používají ocelové trubky podle následujících norem :

  • ČSN 425710 trubky ocelové závitové,běžné
  • ČSN 425715 bezešvé tvářené za tepla
  • ČSN 426714, DIN 2393 svařované se zvýšenou přesností
  • ČSN 426710 bezešvé přesné tvářené za studena

Jakost oceli je 11353.1 nebo podle požadavku zákazníka.

Použití těchto systému zejména pro:

  • dálkové rozvody tepla
  • dálkové rozvody TÚV
  • tlakové rozvody plynu
  • rozvody chladicí vody v dolech
  • rozvody vratného kondenzátu
  • izolace kanalizačního potrubí

Základní používané rozměry ocelových teplonosných trubek:

Jmenovitý průměr DN teplonosné trubky Vnější průměr teplonosné trubky (mm) Minimální jmenovité tloušťky stěn (mm)
20  26,9  2,0
25  33,7  2,3
32  42,4  2,6
40  48,3  2,6
50  60,3  2,9
65  76,1  2,9
80  88,9  3,2
100  114,3  3,6
125  139,7  3,6
150  168,3  4,0
200  219,1  4,5
250  273,0  5,0
300  323,9  5,6
350  355,6  5,6
400  406,4  6,3
450  457,0  6,3
500  508,0  6,3
600  610,0  7,1