Hřebenová těsnění jsou kombinací ocelového kroužku s hřebenovým profilem a krycích těsnících vrstev (grafit, PTFE). Těsnění hřebenová, hřebínková, camprofilová, kamprofilová, kammprofil jsou často používaná těsnění pro vysokotlaké a tepelně namáhané spoje. Používají se zejména v energetice, petrochemii, stavbě chemických aparátů, produktovodů a pod. Jsou vhodná pro opakované utěsnění přírub dle ČSN, DIN, ANSI a pod.