Příruby * slouží pro spojení trubek mezi sebou a trubek s ostatními částmi potrubí a zařízení na něž potrubí navazuje. Příruby patří k tzv. rozebíratelným spojům, zejména při výměně části potrubí nebo zařízení.

Rozebíratelné spoje vyžadují zpravidla dohled a udržování hlavně v jejich těsnosti, a proto musí být stále přístupné. Potrubí uložené ve špatně přístupných místech nebo v případech v nichž by rozebíratelné spoje byly méně spolehlivé, zejména z hlediska těsnosti, nebo pro něž by byla montáž a demontáž příliš pracná např. přírubové spoje pro vysoké pracovní tlaky nebo teploty a pro potrubí velkých průměrů tam se používá spojení nerozebíratelné především svary.

* Příruby tvoří tzv. „Přírubový spoj“ který se skládá ze dvou přírub z těsnění a spojovacího materiálu (šroubů nebo svorníků, matic a podložek).

1) Příruby s krkem - příruby krkové

Příruby krkové slouží především pro zpracování na montáži.

Rozměrová norma: ČSN 131160 typ 11; 131229;131230;131231;131232;131233;131234;131235;131236;131237
DIN 2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2628
ASME ANSI B 16.5; EN 1092-1; GOST 12815-80
Technicko dodací předpisy: ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817
GOST 12819; DIN 2530; DIN 2543, DIN 2519
Materiál: EN - S235JRH; S355JOH; P235TR1-2; P265TR1-2; P 245GH
DIN - C22.8; 1.4541; 1.4571; St 37-2;
ASTM - A 106

2) Příruby ploché

Příruby ploché slouží především pro dílenské zpracování.

Rozměrová norma: ČSN 131160 typ 01; 131222;131223;131224;
DIN 2573; 2576
ASME ANSI B 16.5; EN 1092-1
Technicko dodací předpisy: ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817
GOST 12819; DIN 2530; DIN 28031, DIN 28032
Materiál: ČSN - 11 375; DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571; ASTM - A 106; EN - S235J2G3;

3) Příruby zaslepovací

Příruby zaslepovací slouží buď k trvalému nebo dočasnému zaslepení potrubí.

Rozměrová norma: ČSN 131160 typ 05; 131323;131324;131325;131326;131327;131328;131329;131330
DIN 2527; ASME ANSI B 16.5;B16-47; EN 1092-1
Technicko dodací předpisy: ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817; GOST 12819; DIN 2530; DIN 28031, DIN 28032
Materiál: ČSN - 11 375 ;DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571;ASTM - A 106 ;EN - S235J2G3;

4) Příruby závitové

Příruby závitové slouží pro spojení s trubkou pomocí závitu bez přivaření – často používané u pozinkovaného potrubí kde by vlivem přivaření ochranná vrstva zinku shořela.

Rozměrová norma: ČSN 131160 typ 13; 131305;131306; DIN2566; EN1092-1
Technicko dodací předpisy: ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817; GOST 12819; DIN 2530; DIN 28031, DIN 28032
Materiál: ČSN - 11 375; DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571; ASTM - A 106 ; EN - S235JRG2

5) Příruby točivé kroužky

Příruby točivé jsou na trubky nasazeny volně a otočně, opírají se o úhelníkovou obrubu – kroužek který je s trubkou pevně spojen přivařením. Tyto příruby se často používají pro často rozebírané, prodlužované nebo přestavované potrubí.

Rozměrová norma: ČSN 131160 typ 02; ČSN 131160 typ 32; 131273; 131274; 131275
DIN 2641; 2642; 2655; 2656; EN1092-1 typ 02; typ 32
Technicko dodací předpisy: ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817
GOST 12819; DIN 2609; DIN 28031, DIN 28032
Materiál: ČSN - 11 375;DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571;ASTM - A 106 ;EN - S235JRG2

6) Příruby dle vašich výkresů a speciální

Tyto příruby se používají v případech, že nelze použít žádné jiné normované příruby . Příruby oválné; Příruby čtyřhranné ploché; Příruby převlečné; Příruby lisované; Lemové nákružky; Příruby dle výkresové dokumentace.

7) Těsnící plochy

Úprava těsnící plochy u přírub slouží k lepšímu utěsnění spoje. Druhy vhodné těsnící plochy se volí dle pracovního tlaku, teploty a podle dopravovaného média. Pro takto zvolenou úpravu těsnící plochy se volí druh těsnění.

8) Spojovací materiál

Spojovací materiál – šrouby nebo svorníky, matice a podložky. Délka šroubů se odvíjí od tloušťky lišty přírub, použitého těsnícího materiálu, podložek pod matice, výšky matice a nezbytné rezervy.

Související normy:

  • ČSN 131520 - svorníkové šrouby
  • ČSN 131530 - šestihranné matice
  • ČSN 021101/021103 - šrouby se šestihrannou hlavou
  • DIN 931 / 933 - šrouby se šestihrannou hlavou
  • ČSN 021401 / DIN 934 - matice šestihranné