Použití trubek je všeobecně jako konstrukční prvek při stavbě strojů a zařízení. Další užití nachází mj. též jako nosný prvek u občanských a průmyslových staveb a v mnoha dalších oborech.

Závitové trubky

Mají široké spektrum použití ve strojírenství, průmyslu a stavebnictví. Používají se pro vedení a rozvody různých druhů kapalin, vzduchu a plynů. Omezení použití tohoto druhu trubek z hlediska tlaku a druhu dopravovaného média určují příslušné předpisy které platí pro konstrukci vedení, rozvodů a potrubí.

Závitové spoje

Závitové spoje s těsněním v závitech je možno použít pro vodu o teplotě do 130 °C a s přetlakem do 0,7 MPa, pokud těsnicí prostředek bude odpovídat požadavkům třídy A [1]. Trubky se dodávají v provedení černém s povrchem okujeným nebo žárově pozinkované. Na povrchu trubek jsou dovoleny vady do hloubky nepřesahující mezní úchylku tloušťky stěny. Vnější výronek po svařování je odstraněn, svar může být na povrchu trubky znatelný, vnitřní výronek podle normy. Po dohodě je možné od rozměru 6/4" dodat trubky s odstraněným vnitřním výronkem. Vrstva zinku je minimálně 400 g/m2.

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí se využívá především pro bezkanálové uložení rozvodů páry a teplé vody z centrálních zdrojů tepla, tj elektráren a tepláren do výměníkových stanic a dále do domácností. Vzhledem ke svým jedinečným izolačním vlastnostem se používá i k nadzemním rozvodům, kdy je jako vnější chránička použit plášť ze SPIRA.

Zacha

Předizolované potrubí se používá vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem i k rozvodům pitné vody, plynu, chladicí kapaliny v průmyslových klimatizacích, technických kapalin, minerálních vod, odpadních vod apod. Umožňuje vypustit betonovou konstrukci stavební části rozvodů, protože rozvody z předizolovaného potrubí se ukládají přímo do výkopu na pískový podsyp. Předizolované potrubí je vyrobeno z izolačních vrstev, jejichž složení je vypočteno podle zadané maximální teploty média a plně nahrazuje klasické kanálové uložení tepelných potrubí. Jde o ucelený systém, který se skládá z přímého potrubí (nejčastěji o délce 6 nebo 12 m), oblouků, odboček, redukcí, kompenzátorů, pevných bodů, armatur a spojek ve složení podle projektu a individuálních přání investora.

Žebrové trubky

dovolujeme si Vám nabídnout dodávky žebrových trubek, které jsou vyráběny z ocelových podélně svařovaných trubek defektoskopovaných a tlakovaných, jakosti 11 343 případně kvalitnějších jakostí, včetně nerezových.

 • žebrové trubky mohou být zhotoveny z trubek o průměrech v rozmezí 16-109 mm.
 • délky trubek je možné zhotovit podle přání zákazníka.
 • žebra trubek jsou z ocelových pásů tloušťky 0,5-2 mm, šířka pásů je v rozmezí od 10 do 50 mm.
 • stoupání navinuté pásky je možné provést v rozmezí 3,5-25,2 mm.
 • dodávky mohou být s povrchem okujeným bez nátěru, nebo vně-máčené syntetickým nátěrem, případně pozinkované.
 • konce trubek jsou odříznuty kolmo k podélné ose trubky. Konce trubek jsou hladké.
 • zkouška nepropustnosti se provádí vnitřním přetlakem nejméně 5,0 MPa, a to před navinutím žeber.

Tepelné zpracování

Podle požadavku zákazníka jsou trubky dodávány:

 • bez tepelného zpracování (podle normy DIN stav BK)
 • normalizačně žíhané (podle normy DIN stav NBK)

Ocelové trubky potahované třívrstvou plastovou izolací jsou určeny především pro rozvody plynů a kapalin. V plynárenském průmyslu se využívají pro rozvody zemního plynu až do provozního tlaku 6,3 MPa a pro rozvody propanbutanu. Nabízejí také široké využití v nábytkářské, strojírenské a stavební výrobě.

Složení třívrstvého polyetylenového povlaku

 • primer na bázi epoxidu
 • adhezivum na bázi kopolymeru plastů
 • polyetylen používaný pro výrobu povlaku (BRALEN, LITEN nebo BOREALIS)