Oblouk – Koleno také slangově Hamburák , slouží ke spojení potrubí při změně směru osy vedení a pro konstrukční účely.

Tvar oblouků se udává poloměrem ohnutí (rádius), úhlem ohnutí a typem dále je uvedena síla stěny (dle použití a tlaku).

Poloměr ohnutí / rádius-R – nejčastěji používaný je R=1,5D je značen typ 3, ale vyrábí se též R=1 a 2,5D (značen jako typ 2, a 5).
(ANSI značení LR „long radius“ - R=1,5DN a SR „short radius“ - R=1,0DN).

Úhel ohnutí-K se většinou používá 90° je značen K, ale vyrábí se 45°- K/2 a 180°- DK.

Typ ve vztahu k provoznímu tlaku:

  • Typ A (DIN-Teil 1) redukovaný součinitel tlaku (při výrobě dojde k určité míře zeslabení stěny).
  • Typ B (DIN-Teil 2) plný provozní tlak (síla stěny je zaručena v celé části oblouku).

Rozdíl mezi Obloukem a Ohybem: je v použitém rádiusu.

Ohyby se vyrábí v R= 3 – 5 DN na přání i větší.

Zacha

Ohyb R = 3 DN

Oblouky se vyrábí v R=1 – 2,5 DN

Zacha

Oblouk R = 1,5 DN

1) Oblouk ocelový bezešvý

Oblouk Nejběžnější a nejpoužívanější druh oblouků pro velké množství rozměrů a šíři použití.

Rozměrová norma: ČSN 425760; DIN 2605;ČSN EN 10253-1; BS 1965-1
Technicko dodací předpisy: ČSN 420250; ČSN 420251; DIN 1629; DIN 2609; EN 10210-1; EN 10216-1,3
Materiál: ČSN - 11 353; 12 021; 12022; 15020
DIN - St 37.0; St 35.8;TTSt 35N;16Mo3; TStE 355;TStE 285;13CrMo44;10CrMo910
EN - P235GH ; P265GH; P215NL;P265NL;P355N; P355NH; P355Nl1; L415NB

2) Oblouk ocelový bezešvý ASME (ANSI)

Tato řada dobře doplňuje bezešvé oblouky, hlavně ve větších sílách stěn a pro naftařský i plynařský průmysl.

Rozměrová norma: ASME B16.9; B 16.28
Technicko dodací předpisy: A106; A 333; A234/A 960
Materiál: ASTM - A234 WPB; WP11; WP22; WPL6; WPC

3) Oblouk ocelový svařovaný podélně

Oblouk Tento druh se objevuje hlavně u větších rozměrů a u nerezových oblouků.

Rozměrová norma: DIN 2605; ANSI B16.9; B 16.28
Technicko dodací předpisy: A106; A 333; A234/A 960
Materiál: ASTM - A234 WPB; WP11; WP22; WPL6; WPC

4) Oblouk ocelový svařovaný segmentově

ObloukTento druh se používá u větších rozměrů (dříve nahrazoval podélně svař. oblouky). Omezené použití. Levnější výroba, možnost výroby přímo na montáži připravením segmentů z trubek.

Rozměrová norma: ČSN EN10253; ČSN132660; ON132661; ČSN132662; ČSN132665; ON132666; ČSN 132667 - 87
Technicko dodací předpisy: ČSN 132605
Materiál: ČCN 11375; EN S235, S355, P265GH

5) Oblouk ocelový záhybový

Použití tohoto druhu ohybu je již dnes výjimečné. Dříve se záhybové ohyby používali pro konstrukci „U-kompenzátorů“ pro svoji dobrou pružnost a možnost výroby přímo na montáži nahřáním vnitřní strany trubky do poloviny až dvou třetin příčného průměru trubky.

Oblouky